دفتر خانه را ما به اسم عامیانه محضر هم می شناسیم این نهاد وابسته به قوه قضائیه می باشد و مخصوص ایران قوانین خاص خودش را دارد.
همه افرادی که به دنبال انجام امور عقد قرارداد وغیره هستند نیاز به مراجعه به بهترین دفترخانه در شیراز دارند لکن دفتر خانه در شیراز هیچ وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی ندارد و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. هدف از تأسیس دفاتر اسناد رسمی در شیراز  تنسیق و تنظیم روابط مالی مردم ورعایت حقوق قانونی آنان در قراردادهای خصوصی و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی معاملات سالم و حفظ مواردی از قبیل حق بهره‌مندی از مالکیت خصوصی می باشد. نحوه تنظیم روابط حقوقی دفترخانه در شیراز میان اشخاص از مهم‌ترین دغدغه‌های این فعالیت است.
برای پیدا کردن بهترین دفترخانه در شیراز میتوانید لیست بهترین دفترخانه در شیراز را در این صفحه جست و جو کنید.

آن طور که از تحقیقات و بررسی ها می توان نتیجه گرفت، کیفیت بالای دفترخانه در شیراز سبب شده است که علاوه بر ساکنان بومی این شهر بزرگ، توریست های آن نیز در صورت نیاز از دفترخانه استفاده نمایند. گرچه تعداد دفترخانه های موجود در شیراز کم نیست اما کیفیت آن ها بسیار متفاوت است و چه بومیان و چه توریست ها این دغدغه را دارند که بهترین دفترخانه را یافته و مقیاسی برای تمایز دادن آن با کیفیت پایین این خدمات را در دست داشته باشند. به دلیل زیاد بودن تعداد دفترخانه در شیراز نمی توان تمامی دفترخانه ها را بررسی نمود چرا که کاری محال و غیر ممکن است. مانند هر شهر دیگری کیفیت پایین و بالا در خدمات وجود دارد. میدانه بر آن شده است که لیستی از دفترخانه شیراز در اختیارتان قرار دهد تا با استفاده از آن بتوانید بهترین دفترخانه شیراز را بیابید و از خدمات آن استفاده کنید و بهره لازم را نیز ببرید. مسلما لیستی که میدانه در اختیارتان قرار داده است لیستی از برترین های حوزه دفترخانه در شیراز است پس می توانید با توجه به نیاز خود و تطبیق آن با این لیست، به رفع نیازتان به بهترین شکل ممکن بپردازید و اقدام کنید