سلامت و پزشکی در میدان ولیعصر

کلینیک دامپزشکی

متخصص پوست و مو

جراحی زیبایی

مرکز مشاوره

چشم پزشکی

کلینیک دندانپزشکی

آزمایشگاه