سلامت و پزشکی در چهارصد دستگاه

دکتر زنان و زایمان

کلینیک دامپزشکی

متخصص پوست و مو

جراحی زیبایی

مرکز مشاوره

چشم پزشکی

کلینیک دندانپزشکی

آزمایشگاه